ReadyPlanet.com
dot dot
bulletบุญประจำบ้านสุทธิรัก
bulletเลขที่บัญชีธนาคาร
dot
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคล
dot
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านหมอสุทธิรัก
bulletเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
bulletพระพิฆเนศ
bulletพระตรีมูรติ
bulletพระพรหม
bulletพระสิวลี
bulletนางกวัก
bulletพระเศรษฐีนวโกฎิ
bulletสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
bulletกุมารทอง กุมารี
พระพิฆเนศ

 พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จในทุกสิ่งและเทพแห่งศาสตร์ศิลป์

พระพิฆเนศ เป็นมหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญายิ่งใหญ่ ผู้ขจัดอุปสรรคและอำนวยความสำเร็จในทุกสิ่ง พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งสากล (Universal God) ที่มีผู้เคารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งในทั่วโลก 

ในประเทศ อินเดีย เนปาล ภูฏาน ทิเบต มองโกล จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า ไทย เขมร อินโดนีเซีย ฯลฯ พระพิฆเนศ คือเทพเจ้าที่มีปรีชาญาณเฉลียวฉลาด มีฤทธานุภาพมาก และทรงคุณธรรม คอยปราบภัยพาลและอภิบาลคนดี อีกทั้งยังเป็นเทพผู้กตัญญูถึงพร้อมด้วยความดีงาม สมควรแก่การสักการบูชาเป็นอย่างยิ่ง หากใครจะประกอบพิธี หรือทำกิจกรรมใด การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เช่น เปิดกิจการร้านค้า เริ่มการทำงาน ขึ้นบ้านใหม่ ออกเดินทาง หรือแม้กระทั่งการบวงสรวงทำพิธีมงคลต่างๆ ฯลฯ ต้องบอกกล่าวบูชาองค์พระพิฆเนศก่อนเป็นลำดับแรก จึงจะเป็นสิริมงคล และประสบความสำเร็จ

ตำนานกำเนิดพระพิฆเนศ ตามตำนานพระพิฆเนศเป็นโอรสของ พระศิวะ กับ พระศรีมหาอุมาเทวี (พระแม่อุมา) ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เขียนคัมภีร์มหาภารตะ จากวาจาของพระฤษีวยาส และนับถือกันว่า เป็นเทพเจ้าแห่งการรจนาหนังสือ ดุจเดียวกับ พระสุรัสวดี

พระพิฆเนศ มีกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง อีกชื่อหนึ่งจึงเรียกว่า คชานนท์ มีงาข้างเดียว พระวรกายสีแดง สีขาว สีเหลือง ฯลฯ นุ่งห่มภูษาแดง ในปัจุบันมีมากมายหลายสี มี ๔ กร ถือบ่วงบาศ ขอสับช้าง และมีเทพศัสตราวุธอีกหลายชนิด ซึ่งได้รับประทานจากพระศิวะ แต่บางปางก็แตกต่างกันไปตามความหมายและผลที่ต้องการ

พระพิฆเนศทรงหนูบริวาร ชื่อ มุสิกะ

ชนพื้นเมืองของอินเดีย นอกจากจะมีลัทธิการบูชาสัตว์ หรือลัทธิแห่งชัยชนะเหนือธรรมชาติแล้ว ยังเชื่อว่า หนู เป็นสัญลักษณ์ของความมืด

พระพิฆเนศทรงขี่หนู จึงหมายถึงชัยชนะของแสงอาทิตย์ ที่ขจัดความมืดให้หมดสิ้นไป เป็นเทพเจ้าผู้ทรงขจัดอุปสรรคทั้งปวง เป็นเทพเจ้าแห่งความรอบรู้ ความฉลาด ความสำเร็จ เป็นเทพประจำเรือน ผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ และคุ้มครองป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง จึงอาจกล่าวได้ว่า พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งจักรวาล ก็ว่าได้

การนับถือพระพิฆเนศในเมืองไทย พระพิฆเนศได้กลายเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญในศาสนาฮินดู (พราหมณ์) ความศรัทธาเชื่อถือได้แพร่หลายสู่แผ่นดินสยาม ตั้งแต่สมัยโบราณ ปรากฏเป็นรูปประติมากรรมพระพิฆเนศ ณ โบราณสถานหลายแห่ง เช่น ที่เมืองนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ลพบุรี นครราชสีมา ฯลฯ

พระพิฆเนศ ได้กลายเป็นมหาเทพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากองค์หนึ่ง นับถือให้ท่านเป็นประธานในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ประจำกรมศิลปากร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยช่างศิลป และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้งในพิธีเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ โขน ละคร พิธีไหว้ครูของควาญช้าง พิธีครอบครูเรียนสรรพวิชาต่างๆ ฯลฯ ก็ต้องกล่าวบูชาพระพิฆเนศเสียก่อน จึงจะเป็นสิริมงคล และทำกิจการงาน หรือเล่าเรียนได้สำเร็จ

ดังนั้น การอธิษฐานขอพรใดๆ ที่ไม่เกินวาสนาบารมี ย่อมสำเร็จได้ทุกสิ่ง พระองค์ย่อมประทานพรให้สมปรารถนาเสมอ เช่น ขอพรด้านการศึกษาเล่าเรียน ขอปัญญาความรู้ ขอตำแหน่งหน้าที่การงาน ขอด้านการเงินและความรัก ด้านปัดเป่าอุปสรรคทุกข์ภัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ขอให้ทุกอย่างประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะสำเร็จมากน้อยหรือไม่ประการใดนั้น ขึ้นอยู่กับบุญกุศลบารมีของแต่ละคน ที่ย่อมมีไม่เท่ากัน

การเตรียมการสักการะพระพิฆเนศ

การสักการบูชาขอพร พระพิฆเนศ ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นอาชีพใด ประชาชนทุกชนชั้นวรรณะ ก็สามารถขอพรจากพระองค์ท่านได้ไม่จำกัด เพราะท่านเป็นมหาเทพที่ใจดี มีปัญญาลึกล้ำ แก้ไขปัญหาได้เก่ง จนได้รับการขนานนามให้เป็น "เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ"

วิธีบูชาพระพิฆเนศ วันที่เริ่มต้นครั้งแรกควรเริ่มบูชาในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดี เพื่อถวายตัวเป็นผู้ศรัทธา หรือลูกศิษย์ของพระพิฆเนศ วันต่อไปให้สักการะตามปกติ จะเป็นฤกษ์ยามใดถือเป็นมงคลทั้งสิ้น ของที่ใช้ในการสักการบูชาได้แก่ น้ำสะอาด นม น้ำมะพร้าว แต่ถ้ามีเครื่องสังเวยควรใช้ผลไม้และขนมต่างๆ เช่น อ้อย กล้วยสุก มะพร้าว ... เลือกถวายได้ตามศรัทธา และกำลังทรัพย์ แต่ถ้าสามารถถวายได้ทุกวันก็จะเป็นการดี

วันและเดือนที่เหมาะแก่การบูชาพระพิฆเนศ หลังจากที่ถวายตัวเป็นผู้ศรัทธาในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดีแล้ว ก็สามารถบูชาได้ทุกวัน ทุกเดือน โปรดเข้าใจไว้ว่าไม่มีวันใดที่ไม่เหมาะแก่การบูชาพระพิฆเนศเลย ผู้ศรัทธาสามารถกราบไหว้ สักการะบูชาองค์พระพิฆเนศได้ทุกวัน ทุกเดือน และขอพรได้ตลอดเวลา

เครื่องสังเวยพระพิฆเนศ ห้ามใช้เนื้อสัตว์ทุกชนิด (สามารถใช้ขนมที่มีส่วนผสมของไข่ได้บ้าง แต่ถ้าเลือกได้ก็ควรเลี่ยง) ให้ถวายผลไม้ที่สุกแล้วเป็นหลัก อ้อย น้ำอ้อย นมวัว ขนมโมทกะ (หรือ ขนมต้มแดง ต้มขาว ของไทย) หรือขนมหวานลาดูป (ชาวอินเดียนิยมถวาย) ขนมโค ตลอดจนข้าวสาร เกลือ พืช ผัก งา สมุนไพร ธัญพืชและเครื่องเทศทุกชนิด ก็สามารถใช้ถวายได้

ขั้นตอนการบูชาพระพิฆเนศ

จุดธูปเทียน หรือกำยาน น้ำมัน จากนั้นนำของไหว้ถวายองค์พระพิฆเนศ อาจจะสวดบทขอพร บทสรรเสริญ หรือหากไม่สะดวก ให้อธิษฐานขอพรองค์พระพิฆเนศได้ตามแต่ความต้องการ

การประดิษฐานพระพิฆเนศ และเทวรูปองค์อื่นๆ เน้นที่ความสวยงาม ความสะดวกและเหมาะสมเป็นหลัก เรื่องทิศทางถือว่าเป็นรอง ส่วนใหญ่จะเน้นทางทิศตะวันออก หรือทิศอื่นๆ ก็ได้ แต่ที่สำคัญควรแยกที่บูชาเป็นเอกเทศต่างหาก แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ให้วางชั้นรองลงมาจากพระ แต่สูงกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระมหากษัตริย์ หรือนางกวัก

คาถาสวดบูชาพระพิฆเนศ ที่ใช้กันส่วนใหญ่ คือ "โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา" จากนั้นให้กล่าวคำอธิษฐานขอพรเป็นภาษาไทย สำหรับผู้เริ่มต้นบูชา ควรใช้มนต์บทนี้ ซึ่งสั้นกระชับและจำง่าย ยังมีมนต์บทอื่นๆ อีกมากมายหลายร้อย สามารถหาอ่านได้ถ้าต้องการ

 คาถาขอพรพระพิฆเนศ

โอม คะชานะมัม ภูตะคะณาธิเสวิตัม
กะปิตะถะ ธัมพูผะละ จารุภักษะนัม
อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม นะมามิ
วิฆเนศ วะระ ปาทะ ปัมกะธัม
 
เช่าบูชาองค์พระพิฆเนศ
บ้านสุทธิรัก ไพ่ยิปซี มีพระพิฆเนศให้ผู้ศรัทธาได้เช่าบูชามากมายหลายปางหลายแบบและหลายขนาด
 
 
ซึ่งมีทั้งแบบเป็นจี้ห้อยคอ กรอบอะครีลิก และกรอบโลหะ รวมถึงกรอบทองไมครอนและทองคำแท้
 
 
หากจะเป็นองค์เล็กตั้งโต๊ะทำงาน พื้นที่จำกัด หรือองค์ขนาดใหญ่ก็มีให้เช่าบูชามากมายเช่นกัน
 
 
 
ผู้ศรัทธาสามารถเลือกดูชม พระพิฆเนศด้วยตัวเองที่สำนัก หรือทางเฟสบุ๊ค หมอสุทธิรัก ดูดวงไพ่ยิปซี-ฮวงจุ้ย หรือโทร 086 7486754 แจ้งวันเดือนปีเกิด บูชาองค์พระพิฆเนศเพื่อเสริมเรื่องใด
ค่าบูชาพระพิฆเนศ
พระพิฆเนศองค์เล็ก หรือจี้ห้อยคอ ค่าบูชาครู 199 - 599 บาท ตามแต่ปาง ขนาด เนื้อองค์ และโลหะที่เป็นกรอบ
พระพิฆเนศตั้งบูชา ค่าบูชา 399 - 599 หากองค์ขนาดใหญ่มาก หรือบูชากลางแจ้ง ค่าบูชาประมาณ 3000- 6000 บาทขึ้นไป
 
พระพิฆเนศเป็นเทพที่บูชาง่าย ให้ผลมาก และมีมากมายหลายหลากปาง บ้านสุทธิรัก ไพ่ยิปซี มีพระพิฆเนศให้บูชมากที่สุด และค่าบูชาหากเทียบกับทั่วไปแล้ว นับได้ว่าอยู่ระดับไม่สูง รวมค่าปลุกเสกเบิกเนตรแล้วก็ตาม
 
ค่าจัดส่งพระพิฆเนศหากเป็นจี้ หรือองค์เล็ก ทั่วประเทศ 50 บาท หากขนาดใหญ่คิดตามจริง และวิธีจัดส่งตามเหมาะสม ที่จะไม่ได้รับความเสียหายกับองค์พระพิฆเนศและผู้ศรัทธารับภาระน้อยที่สุด
สำนักบริการจัดส่งให้ผู้ศรัทธาทั่วโลกครับ
  
 
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เปลี่ยนทุกข์เคราะห์ให้เป็นเรื่องดีๆ บ้านสุทธิรัก ไพ่ยิปซี - ฮวงจุ้ย 086 - 7486754